Begroting 2019

Meerjarig overzicht van baten en lasten

Meerjarig overzicht van baten en lasten

bedragen x € 1.000

Rekening

2017

Begroting

2018

Begroting

2019

2020

2021

2022

Omschrijving

Lasten

Baten

Saldo

Lasten

Baten

Saldo

Lasten

Baten

Saldo

Saldo

Saldo

Saldo

Programma's

1.  Wonen en leven

63.512

-35.353

28.159

67.624

-29.448

38.176

61.187

-30.257

30.930

31.041

30.126

30.074

2.  Zorg

80.852

-6.420

74.431

80.574

-6.526

74.048

82.804

-5.264

77.540

76.587

76.570

76.393

3.  Werken

55.918

-30.850

25.069

50.422

-28.795

21.627

54.012

-29.997

24.016

22.946

21.386

21.498

4.  Bestuur

16.410

-2.351

14.058

17.259

-2.048

15.211

17.495

-1.323

16.172

15.804

15.869

15.801

      Overhead

25.864

-724

25.140

31.157

-363

30.794

29.612

-187

29.425

28.521

28.076

27.997

5.  Financiën en grondexploitaties

9.946

-15.129

-5.183

16.388

-15.051

1.337

16.676

-13.649

3.027

603

11.961

16.053

      Algemene dekkingsmiddelen

-323

-22

-345

-805

-163.254

-164.059

-1.085

-174.482

-175.567

-181.036

-185.632

-189.906

      Onvoorzien

0

-22

-22

150

0

150

150

0

150

150

150

150

      Vennootschapsbelasting

0

0

0

-39

0

-39

0

0

0

0

0

0

Resultaat voor mutatie reserves

252.179

-250.130

2.049

262.731

-245.485

17.246

260.851

-255.158

5.693

-5.384

-1.493

-1.940

Reserves

1.  Wonen en leven

0

-256

-256

0

-2.680

-2.680

0

-621

-621

353

876

1.446

2.  Zorg

0

-4.630

-4.630

0

-5.574

-5.574

0

-1.060

-1.060

0

0

0

3.  Werken

300

-476

-176

250

-406

-156

250

-450

-200

0

0

0

4.  Bestuur

75

-89

-14

125

-1.322

-1.197

38

-50

-12

-12

-12

-12

5.  Financiën en grondexploitaties

679

-3.399

-2.720

3.501

-9.745

-6.244

0

-4.051

-4.051

4.793

0

0

Mutatie reserves

1.054

-8.851

-7.797

3.876

-19.727

-15.851

288

-6.232

-5.944

5.134

864

1.434

Resultaat na mutatie reserves

253.233

-258.980

-5.747

266.607

-265.212

1.395

261.139

-261.390

-251

-250

-629

-506