Begroting 2019

Reserves

- = onttrekking  en += toevoeging

€ x 1.000

Ref

omschrijving reserve

 saldo begin 2019 

 toevoegingen begroot 

 onttrekkingen begroot 

 saldo einde 2019 

1

Geluidsbelastingkaarten

72

-72

0

2

Afvalstoffenheffing (egalisatiereserve)

1.889

-300

1.589

3

Beeldende kunst

94

- 38

56

4

Buurtsportcoaches

128

-128

0

5

Nominatie landgoed Zonnestraal

83

-83

0

6

Stationsgebied

0

0

Totaal programma 1

2.266

0

-621

1.645

7

Onderwijsgebouwen

436

-150

286

8

Decentralisaties sociaal domein

910

-910

0

Totaal programma 2

1.345

0

-1.060

286

9

Creatieve Sector

151

250

-250

151

10

Regionaal mediacentrum

251

-200

51

Totaal programma 3

402

250

-450

202

11

Decentrale loonruimte

106

38

144

12

Transitie personeel

200

-50

150

Totaal programma 4

306

38

-50

294

13

Algemene reserve 

79.369

-4.051

75.318

Totaal programma 5

79.369

0

-4.051

75.318

Totaal alle programma's

83.688

288

-6.232

77.745