Begroting 2019

Financiën en grondexploitaties

Financiën en grondexploitaties

Aandeel in het totaal

Dit programma Overige programma's

€ 15.741

6,0 %

€ 192.181

73,5 %

Programmabeschrijving

Thema's in het programma