Begroting 2019

Wonen en leven

Wonen en leven

Aandeel in het totaal

Dit programma Overige programma's

€ 61.187

23,4 %

€ 30.878

11,8 %

Programmabeschrijving

Thema's in het programma