Begroting 2019

Werken

Werken

Aandeel in het totaal

Dit programma Overige programma's

€ 54.262

20,8 %

€ 30.447

11,6 %

Programmabeschrijving

Thema's in het programma