Begroting 2019

Zorg

Zorg

Aandeel in het totaal

Dit programma Overige programma's

€ 82.804

31,7 %

€ 6.324

2,4 %

Programmabeschrijving

Thema's in het programma